Tuinontwerp

U heeft hierbij verschillende keuzes. U kunt kiezen voor een schetsontwerp of een volledig tuinontwerp. Het verschil tussen deze ontwerpen is dat het schetsontwerp bedoeld is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie voor de invulling van hun tuin. Het volledig tuinontwerp is bedoeld voor mensen die een volledig plan willen voor hun tuin en met dit plan hun tuin kunnen laten aanleggen door een professional. U kunt deze beide ontwerpen ook nog uitbreiden met een beplantingsplan. Het beplantingsplan is aangepast op uw tuin, rekening houdend met omgevingsfactoren zoals grondsoort en ligging. Het gaat daarbij om meer dan alleen planten, het beschrijft ook de functie van de beplanting.

Hieronder kunt u lezen hoe ik te werk ga bij de verschillende opties en wat de kosten hiervan zijn. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Is uw tuin groter dan 75m2 en wilt u gebruik maken van de diensten van Koen Smit Tuinen, neemt u dan contact op voor een voorstel op maat.

Stap 1 – Tuinbezoek

U bent geïnteresseerd in mijn bedrijf en u neemt contact met mij op. We maken een afspraak voor een tuinbezoek. Dit tuinbezoek vindt overwegend overdag plaats, bij voldoende licht en duurt 45 minuten tot een uur. We bespreken de wensen en nemen een vragenlijst door, we bekijken de huidige staat van de tuin en onderzoeken bijzonderheden in de tuin of directe omgeving. Ik neem de maten van de tuin op en ik maak foto’s van de tuin en uiterlijk van het huis. De kosten van dit tuinbezoek zijn €65,00. U krijgt een offerte zodra we een afspraak hebben gemaakt. Na het tuinbezoek krijgt u de factuur zodat u de kosten van het tuinbezoek kunt voldoen.

Stap 2 – Pakket kiezen

Schetsontwerp tot 75m2 = €390,00

Na het tuinbezoek ga ik de gegevens analyseren en maak ik een visie en een schetsontwerp. Dit schetsontwerp kom ik bij u presenteren, zodat u het kunt inzien. Na voldoen van de kosten ontvangt u de visie met daarin een analyse van de verzamelde gegevens, een schets van de huidige situatie en het schetsontwerp.

Deze documenten vormen de basis van het tuinontwerp. U kunt dit eventueel zelf verder uitwerken, al dan niet met behulp van een professional. Mocht u na het maken van het schetsontwerp interesse hebben in een volledig tuinontwerp van mijn hand, dan nodig ik u uit om te vragen naar de mogelijkheden.

Beplantingsplan voor een tuin tot 75m2 = €425,00

Na het tuinbezoek ga ik de gegevens analyseren en uitwerken in een beplantingsvisie. Deze beplantingsvisie bestaat uit schetsen of composities en verdiepende informatie. Deze beplantingsvisie kom ik bij u presenteren, zodat u het kunt inzien.

Aan de hand van de beplantingsvisie maak ik vervolgens het definitieve beplantingsplan. Na voldoen van de kosten ontvangt u de beplantingsvisie, het definitieve beplantingsplan en de plantenlijst.

Volledig tuinontwerp tot 75m2 = €975,00

Na het tuinbezoek ga ik de gegevens analyseren en uitwerken in een visie. Deze visie bestaat uit schetsen of composities en verdiepende informatie. Aan de hand van de visie maak ik het voorlopig tuinontwerp. De visie en het voorlopige tuinontwerp kom ik bij u presenteren, waarna u de mogelijkheid hebt om nog enkele aanpassingen te suggereren voor het ontwerp.

Na voldoen van de eerste 50% van de kosten voor het tuinontwerp krijgt u het voorlopige tuinontwerp en de visie toegezonden. Na voldoen van deze eerste factuur zal het voorlopige tuinontwerp worden omgezet naar een definitief tuinontwerp. Vervolgens vindt het laatste gesprek van plaats. U kunt het definitieve tuinontwerp bekijken en een opzet van de materialenlijst en werkinstructie inzien.

Na voldoen van het resterende bedrag krijgt u alle documenten toegezonden, bestaande uit een schets van de huidige situatie of een probleem analyse, de visie voor het ontwerp bestaande uit schetsen, composities en verdiepende informatie, het definitieve tuinontwerp op schaal, een materialenlijst en een werkinstructie.

Met deze documenten kunt voor de aanleg van de tuin op zoek naar een tuinprofessional. Ik kan u hiervoor eventueel een aantal suggesties doen.

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW

Maak nu een afspraak voor
een tuinbezoek